Nábor detičiek do tenisového klubu

Lieskovský tenisový klub organizuje nábor nových detičiek od 4-6rokov.
Termín: 24.03.2018 a ďalšie
Mesto: Lieskovec