Pukanček - materské centrum

Milé mamičky. Ste doma s dieťatkom a chceli by ste si spestriť Váš každodenný program? Čo tak navštíviť materské centrum?
Hodnotenie:
Mesto: Pukanec

Centrum voľného času Pyramída Nové Zámky

Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
Hodnotenie:
Mesto: Nové Zámky

Materské centrum Chrobáčik

Rovnako dôležitým poslaním je vytvoriť esteticky príťažlivé prostredie aj pre deti,kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy zamerané na hry,pohyb, tvorivosť.
Hodnotenie:
Mesto: Vráble

Materské centrum Nezbedko

Združenie vytvára spoločný priateľský priestor pre deti, mamičky, rodiny, budúce matky a ostatných rodinných príslušníkov.
Hodnotenie:
Mesto: Nové Zámky

Materské centrum Lipka

Vďaka Materskej školy Lúčik v Tlmačoch na Lipníku využite s MC LIPKA možnosť navštíviť novučičkú relaxačnú miestnosť spolu s telocvičňou pre deti
Hodnotenie:
Mesto: Tlmače-Lipnik

Materské centrum Klokanček

Materské centrum otvorené 5 dní v týždni pre rodiny s deťmi. Príďte aj vy zažiť kopu zábavy.
Hodnotenie:
Mesto: Nitra

Súkromná škôlka Včielka

Naša škôlka sa nachádza v priestoroch Súkromnej základnej školy v Žiline, na Oravskej ceste 11, na okraji sídliska Solinky, v tichej časti budovy školy.
Hodnotenie:
Mesto: Žilina

Súkromné jasle Mackovo

Jasle Mackovo sa nachádzajú v priestoroch rodinného domu na Kysuckej ceste 26 oproti Slovene. Súčasťou priestorov je aj veľký dvor, kde s deťmi trávime veľa času
Hodnotenie:
Mesto: Žilina

Súkromné detské centrum Malý Monty

Centrum Malý Monty poskytuje komplexné ALL INCLUSIVE služby spojené s Detskou starostlivosťou , Výchovou a vzdelávaním najmenších, Racionálnym stravovaním a Zdravotno-preventívnymi aktivitami
Hodnotenie:
Mesto: Žilina

Súkromné detské centrum Jahôdka

Súkromné predškolské zariadenie Jahôdka poskytuje kvalitné predprimárne vzdelanie deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je situované v prostredí, ktoré poskytuje bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť.
Hodnotenie:
Mesto: Banská Bystrica