Februárový program v RC Klbko

Február v RC Klbko
Termín: 28.02.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Marec v RC Dlháčik

Marcový program v RC Dlháčik
Termín: 01.03.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Kurz "Bobblesfun" v RC Klbko

Cvičeni, tancovanie, spievanie s deťmi od 1,5 roka
Termín: 01.03.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Kurz Folklórik pre Krpčekárov v RC Dlháčik

Krúžok pre deti vo veku od 1,5 - 3 rokov v sprievode rodiča na tému Vítanie jari.
Termín: 02.03.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Kurz Folklórik pre Čižmičkárov v RC Dlháčik

Hudobno-pohybová akitivita v RC Dlháčik pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Termín: 06.03.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Babyball v RC Dlháčik

Cvičenie pre deti v RC Dlháčik
Termín: 13.03.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Kurz poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničke

Počas jedného víkendu uskutočníme 4x denne približne hodinovú vychádzku zameranú na poznávanie najbežnejších vtáčích obyvateľov lesov v okolí Bratislavy.
Termín: 08.04.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava